Εδώ παρουσιάζονται πληροφορίες για τα διάφορα προγράμματα Αγωγής Υγείας που υλοποιεί το σχολείο μας.
Οι βασικές αρχές που διέπουν τα προγράμματα αυτά είναι η διεπιστημονική θεώρηση, η βιωματική προσέγγιση, η ενθράρρυνση της μαθητικής πρωτοβουλίας, το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, η ανάπτυξη του δημοκρατικού διαλόγου, η καλιέργεια της κριτικής σκέψης και οι αρχές εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη.

Αυτοεκτίμηση ... αντιμετώπιση του άγχους και του φόβου ... - Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας

Το σχολείο μας υλοποιεί για την σχολική χρονιά 2012-2013 το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας "Αυτοεκτίμηση, αυτοσυναίσθημα - ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση του άγχους και του φόβου - διαχείριση επιθετικών συμπεριφορών στο χώρο του σχολείου" (απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων με αριθμ. Πρωτ. Φ.Σχ.Δρ 201- 11/1/2013). Το πρόγραμμα αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί του 8ου ΓΕΛ Ιωαννίνων, Ρίζου Ελένη (ΠΕ10) και Γεωργάκη Χαρά (ΠΕ19).

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο