Το σχολείο μας συμμετέχει σε διάφορα προγράμματα συνεργασίας με άλλα σχολεία του εξωτερικού στα πλαίσια των προγραμμάτων Socrates/Comenius

 

Socrates-Comenius

Staging me, staging you(th)

Staging me, staging you(th) : Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα Comenius στο οποίο συμμετείχε το σχολείο μας κατά την διετία 2007-2009 με αντικείμενο την έκφραση των νέων μέσα από την συγγραφή και εκτέλεση θεατρικών έργων. Συνεργάστηκαν σχολεία από Γερμανία, Ελλάδα, Λιθουανία και Τουρκία.

Εκτύπωση Email