Εξεταστέα-διδακτέα ύλη Γ Λυκείου 2015-2016

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 96080/Δ2 του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β 1186/2015) καθορίστηκε η εξεταστέα - διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016 (βλέπε συνημμένο).

 

Εκτύπωση Email